Những tài xế tắc xi tỉnh bang Quebec biểu tình

Montreal: Hàng trăm những chiếc tắc xi ở nhiều thành phố trong tỉnh bang Quebec, đã tụ tập về thành phố Montreal trong hôm thứ hai 25 tháng 3 để biểu tình phản đối chính quyền tỉnh bang hủy bỏ các quy định cho ngành kỹ nghệ lái tắc xi ở tỉnh bang. Việc bãi bỏ những quy định sẽ khiến có thêm nhiều cạnh tranh trong ngành kỹ nghệ này như những tài xế Uber..
Ngành kỹ nghệ lái tắc xi trước đây là một nghề kiếm tiền, vì mỗi thành phố chỉ có một số lượng tài xế tắc xi nhất định.
Vì thế những người muốn hành nghề, phải mua lại giấy phép lái xe tắc xi, và những giấy phép này, tùy từng thành phố, có thể lên đến cả trăm ngàn dollars.
Điển hình như trường hợp ông Hassan Hachem, một tài xế tắc xi ở thành phố Montreal.
Ông Hachem đã nói với các phóng viên báo chí là để có thể hành nghề lái tắc xi, ông ta đã phải mượn lại nợ nhà , để có 150 ngàn dollars mua giấy phép.
Twitter Ads info and privacy