Những thành phố có giá nhà rẻ nhất Canada.

nhà ở thành phố Saint John, New Brunswick

Ottawa: Với hàng chục ngàn di dân và những người tỵ nạn đến Canada, và những người mới đến thường muốn định cư ở những thành phố lớn, đã khiến giá nhà ở các vùng thủ phủ gia tăng vượt mức.
Giá nhà ở Canada đã có những chênh lệch: có nơi giá nhà rẻ và chẳng bao giờ tăng, trong khi có những nơi giá tăng như hỏa tiễn bay lên không, hàng năm.
Một bản nghiên cứu mới đây của tổ chức đầu tư Zoocasa so sánh về giá nhà cửa ở nhiều thành phố ở Canada.
Năm thành phố mà cư dân có thể mua nhà được so với mức lợi tức hàng năm là các thành phố
– Saint John, tỉnh bang New Brunswick, với tỷ lệ có thể mua nhà là 4( giá nhà $171,596, tiền lương trung bình của một cư dân là $39,163.
-Moncton, tỉnh bang New Brunswick với giá nhà trung bình là $174,800.
-Trois Riviers, tỉnh bang Quebec với giá nhà trung bình $153,591.
-Fredericton, tỉnh bang New Brunswick với giá nhà trung bình $178,981.
-Saguenay, tỉnh bang Quebec với giá nhà trung bình là $161,587.
Năm vùng thủ phủ mà cư dân khó có thể mua nhà, vì giá nhà quá cao so với số lợi tức hàng năm của họ:
– Đại thủ phủ Vancouver với giá nhà $1,071,800, trong khi lợi tức trung bình của cư dân là $38,164 và tỷ lệ có thể mua nhà lên đến 28.
-Vùng Fraser Valley với giá nhà $795,100
-Đại thủ phủ Toronto với giá nhà trung bình là $751,700.
-Vùng Okanagan Mainline, tỉnh bang B.C. với giá nhà trung bình là $509,545.
-Thành phố Victoria với giá nhà trung bình là $562,800.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email