Những thành phố cư dân bị kẹt xe nhiều nhất

Canada là một trong những quốc gia tiền tiến thâu nhận di dân và những người tỵ nạn nhiều nhất, so với các quốc gia khác trong nhóm Thất Cường G7. Cùng với việc thâu nhận hàng loạt di dân và những người tỵ nạn, kèm theo là nạn kẹt xe: nạn kẹt xe ngày càng tệ hại hơn ở các thành phố ở Canada nhất là ở các vùng đại thủ phủ.
Một bản tường trình của công ty the Tom Tom Traffic Index, cho thấy là nạn kẹt xe của 9 thành phố trong số 12 thành phố lớn nhất Canada, trong năm 2019, ngày càng tệ.
Công ty Tom Tom đã dùng tỷ lệ số phần trăm để xếp hạng 12 thành phố này: số phần trăm kẹt xe so với thời gian mà xe có thể lưu thông không bị cản trở:
Đứng hàng đầu là thành phố Vancouver với tỷ lệ kẹt xe là 39 phần trăm, hàng thứ nhì là thành phố Toronto với tỷ lệ 33 phần trăm, hai thành phố Ottawa và Montreal có tỷ lệ kẹt xe là 29 phần trăm.
Tiếp theo đó là các thành phố Halifax, London, Winnipeg,Quebec city, Hamilton, Calgary, Edmonton và hai thành phố Kitchener và Waterloo.
Nếu so sánh với các thành phố khác trên thế giới, thì nạn kẹt xe ở Canada vẫn còn ở mức trung bình. Nạn kẹt xe ở thành phố Vancouver đứng hàng thứ 40 trong bảng danh sách 416 thành phố trên thế giới, trong khi nạn kẹt xe ở thành phố Toronto đứng hàng thứ 80.
Thành phố có nạn kẹt xe trầm trọng nhất thế giới là thành phố Bangalore của Ấn Độ với tỷ lệ kẹt xe lên đến 71 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email