Những thành phố lãng mạn nhất Canada

Toronto: Khi nói về một thành phố lãng mạn nhất Canada, người ta thường nghĩ đến những thành phố có cảnh trí hữu tình, và chẳng bao giờ nghĩ là một thành phố ở miền bắc của tỉnh bang Alberta, một thành phố đã từng bị cháy rừng thiêu hủy: thành phố Fort McMurray.
Bản sắp hạng những thành phố lãng mạn nhất Canada do công ty Amazon Canada thực hiện.
Công ty Amazon Canada sắp hạng những thành phố Canada về sự lãng mạn dựa trên những món hàng có tính cách lãng mạn mà cư dân ở các thành phố Canada, mua qua mạng Amazon.
Những món hàng như các cuốn tiểu thuyết diễm tình, phim tình cảm, nữ trang và các món hàng có liên quan đến tình dục.
Sau đây là bảng sắp hạng của công ty Amazon của 10 thành phố diễm tình nhất Canada, theo thứ tự:

1. Fort McMurray, Alberta
2. Toronto, Ontario
3. Yellowknife, NWT
4. Bonnyville, Alta.
5. North York, Ont.
6. Ottawa, Ont.
7. Grande Prairie, Alta.
8. Burlington, Ont.
9. Kelowna, B.C.
10. Victoria, B.C.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email