Những thành phố ở Canada thiếu bác sĩ gia đình

Kingston: Theo một bản tin của đài CBC vừa phổ biến thì trong những nơi thiếu bác sĩ gia đình nhiều nhất ở Canada, thì phải kể đến thành phố Kingston ở tỉnh bang Ontario.
Ông Mark Richardson, một người đồng tính và người bạn tình của ông đã không có bác sĩ gia đình từ năm 2018 cho đến nay.
Ông Richardson và người bạn tình đã di dân từ Hoa Kỳ qua Canada từ tháng 8 năm 2018. Từ thời điểm đó cho đến nay, ông ta đã điện thoại với các y viện, với các văn phòng bác sĩ , xin được nhận nhưng vẫn không thành công.
Tuy thành phố Kingston có trường đại học y khoa Queen’s, nhưng vẫn không cung cấp đủ bác sĩ gia đình cho 136 ngàn cư dân.
Theo đài CBC thì 80 phần trăm các bác sĩ gia đình trong thành phố Kingston đã không nhận thêm bệnh nhân mới.
Một số trong số 20 phần trăm bác sĩ gia đình còn lại trong thành phố Kingston là các bác sĩ quân y, và chỉ chăm sóc cho các binh sĩ.
Theo những ước lượng thì có khoảng 29 ngàn cư dân trong tổng số 136 ngàn cư dân trong thành phố Kingston đã không có bác sĩ gia đình.
Chính vì không có bác sĩ gia đình tỷ lệ những người đến khai bệnh ở các khu cấp cứu bệnh viện trong thành phố Kingston ở mức cao nhất, so với các thành phố khác trong tỉnh bang Ontario.
Ngoài ra có khoảng 38 bác sĩ gia đình có phòng mạch trong thành phố Kingston dự định sẽ về hưu trong những năm sắp tới.