Những thay đổi ở Ontario bắt đầu từ ngày 1/4

Chính quyền của thủ hiến Doug Ford ở tỉnh bang Ontario đã đưa ra những thay đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay.

Bảo hiểm sức khỏe OHIP

Thời của chính quyền đảng Tự Do, những người trẻ dưới 25 tuổi được miễn phí 4,400 loại thuốc cần toa. Tuy nhiên chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ hiến Ford chỉ chấp nhận cho những người này mua thuốc miễn phí, nếu họ không có bảo hiểm sức khỏe tư nhân, qua trung gian của bố mẹ.

Chương trình trợ cấp cho những trẻ em bị bệnh tự kỷ

Chính quyền tỉnh bang dự trù giới hạn số tiền tài trợ các dịch vụ trợ giúp cho 23 ngàn đứa trẻ bị bệnh autism ở tỉnh bang:

Trợ cấp tối đa $20,000 một năm cho trẻ dưới 6 tuổi, và tối đa $5,000 một năm cho trẻ từ 6 tuổi lên đến 18 tuổi.

Việc cắt giảm tài trợ dịch vụ cho những trẻ bị bệnh tự kỷ đã gây phẫn nộ cho bậc phụ huynh và có hàng loạt những cuộc biểu tình phản đối diễn ra trong những ngày qua.

Chấm dứt chương trình thử khói xe

Chính quyền của thủ hiến Doug Ford hủy bỏ việc phải thử khói xe, cứ mỗi 2 năm một lần, cho những chiếc xe hơi và những chiếc xe vận tải nhỏ, cũ hơn 7 năm.

Đây cũng là tin vui cho những người có xe cũ, không phải tốn cỡ $40 cho việc thử khói xe, và tiền chi phí phải sửa chữa nếu khi thử khói, các thợ máy tìm ra những hư hại của chiếc xe.