Những thức ăn nước uống có cần sa được phép bán ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì bắt đầu từ ngày thứ hai 6 tháng giêng năm 2020, các phó sản của cần sa đã được phép bán ở tỉnh bang Ontario.
Trong hôm thứ hai, các tiệm cần sa đã trưng bày 59 sản phẩm mới có cần sa gồm cả bánh, nước uống, kem bôi da…
Khách hàng có thể mua các sản phẩm đó trực tiếp ở các cửa tiệm hay chờ mua trên mạng internet bắt đầu từ ngày 16 tháng giêng.
Tuy nhiên theo cơ quan đặc trách phân phối cần sa ở tỉnh bang Ontario, OCS, thì số sản phẩm có cần sa hiện nay chưa có đủ để cung ứng cho nhu cầu, và một số các sản phẩm này đã bán hết ngay trong ngày đầu khai trương.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email