Những tiệm bán bánh mì hè nhau giữ giá cao

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 31 tháng giêng, văn phòng đặc trách về việc cạnh tranh thương mại liên bang, the Competition Bureau đã cho biết là trong những năm qua, hai công ty bán bánh mì sỉ đã hợp với 5 công ty bán bánh mì lẻ, để giữ giá bánh mì cao, không có những cạnh tranh bán phá giá.
Theo cơ quan the Competition Bureau thì những công ty hợp tác để giữ giá cao là the Canada Bread Company, the George Weston và 5 công ty bán bánh mì lẻ là siêu thị Loblaws, Walmart Canada, Sobeys, Metro và Giant Tiger Stores.
Theo bản tường trình thì hai công ty bán sỉ The Canada Bread và The George Weston đã hợp tác duy trì giá cao từ năm 2001 , không những chỉ có bánh mì mà còn các loại thứ bánh khác như buns, bagels, naan, English muffins, tortillas.
Hai công ty bán sỉ này đã gặp riêng những công ty bán lẻ và ấn định giá bán cho các công ty bán lẻ này.
Trong năm công ty bán bánh mì lẻ, có siêu thị Loblaws đã nhận lỗi và đã đền bù bằng cách cho khách hàng, những ai gửi đơn vào qua hệ thống internet, một phiếu mua hàng miễn phí trị giá $25.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email