Những tiểu bang có nhiều người Mỹ sống hưu

New Mexico: Theo bản nghiên cứu của công ty chuyên chở United Van Lines phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 4, thì ba tiểu bang có nhiều người Mỹ về hưu, di chuyển đến sinh sống theo thứ tự là tiểu bang New Mexico, tiểu bang Florida và tiểu bang Arizona.
Ba tiểu bang này với thời tiết ấm áp, thuế má nhẹ đã được xem như là những nơi lựa chọn lý tưởng của những người Mỹ về hưu.
Ba tiểu bang mà có nhiều người nhất, di chuyển ra khi họ đến tuổi hưu là tiểu bang New Jersey, tiểu bang Maine và tiểu bang Connecticut.
42 phần trăm những người dùng phương tiện di chuyển của công ty United Van Lines , đã cho biết họ đến New Mexico để nghỉ hưu, trong khi 38 phần trăm chọn tiểu bang Florida.
Ngoài những yếu tố như thời tiết và thuế má thuận lợi ở ba tiểu bang vừa kể, chi phí sinh sống ở các tiểu bang này cũng thấp so với các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ.