Những tiểu thương ở tỉnh bang Ontario có quyền xin tiền tài trợ covid mà số tiền lên đến 20 ngàn dollars

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng giêng, những tiểu thương có cơ sở thương mại ở tỉnh bang Ontario có quyền làm đơn xin trợ cấp lên chính quyền tỉnh bang, nếu cơ sở làm ăn của các tiểu thương này bị thiệt hại vì đại dịch.
Số tiền tài trợ từ $10,000 lên đến $20,000.
Những điều kiện mà các tiểu thương cần, để có thể xin được tiền tài trợ là:
-Bị bắt buộc phải đóng cửa hay bị giới hạn việc mua bán vì covid bắt đầu từ ngày 26 tháng chạp năm 2019.
– Nhân viên làm việc cho cơ sở phải dưới 100 người.
-Số thương vụ tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, sút giảm ít nhất 20 phần trăm so với số thương vụ vào ngày 20 tháng 4 năm 2019, một năm trước đó.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email