Những tòa nhà chọc trời kiểu “Marilyn Monroe” đang được xây cất ở thành phố Mississauga.

Mississauga: Hàng loạt những tòa nhà chọc trời đã và đang được xây cất ở thành phố Mississauga, trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Thành phố Mississauga có khoảng gần 1 triệu dân , ở ngoại ô của thành phố Toronto và là thành phố lớn đứng hàng thứ 6 ở Canada.
Phần lớn những cao ốc chọc trời được xây cất ở thành phố Mississauga trong những năm gần đây có những kiến trúc khác thường, với hình thù uốn éo chứ không thẳng băng như các cao ốc được xây ở các thành phố khác.
Đây cũng là một điểm đặc thù cho thành phố Mississauga.
Kiến trúc uốn éo trông như hình những mỹ nữ đã được gọi là kiến trúc Marilyn Monroe.
Hiện có một loạt cao ốc khác đang được xây cất trong khu vực rộng 15 mẫu tây giữa đường Burnhamthorpe Road và Confederation Parkway cũng với cách kiến trúc Marilyn Monroe.
Hai cao ốc có tên là M1 và M2 có 60 tầng và cao 198 mét đã được hoàn thành, trong khi cao ốc M3 đang được xây cất sẽ là cao ốc cao nhất ở thành phố Mississauga: cao ốc M3 có 81 tầng và cao 260 mét, và là cao ốc cao đứng hàng thứ 5 trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Tháp CN Tower cao 533 mét.