Những trận mưa dầm dề ở Texas

Houston: Tháng 5 là thời gian có những trận mưa kéo dài lê thê trong nhiều ngày ở miền nam tiểu bang Texas.
Tuy nhiên mùa mưa năm nay khác hẳn những mùa mưa những năm trước với những trận mưa có gió mạnh, những trận mưa mà hạt nước mưa lớn như những trái banh gôn.
Số lượng nước mưa đổ xuống miền nam Texas và ở thành phố Houston đã gia tăng hơn 600 phần trăm so với những năm trước, và đã gây những cảnh lụt lội.
Theo sở khí tượng Quốc Gia Hoa Kỳ thì trong những ngày cuối tuần 11 tháng 5, có những nguy cơ có những trận lụt lớn diễn ra ở miền nam tiểu bang Texas và một phần của tiểu bang Louisiana.