Những trẻ con và thiếu niên khỏe mạnh, sẽ không cần chủng ngừa covid

London: Trong hôm thứ tư ngày 29 tháng 3, tổ chức y tế thế giới WHO đã sửa đổi lại những khuyến cáo về việc chủng ngừa covid cho cư dân trên toàn thế giới.
Theo tổ chức y tế thế giới thì việc chủng ngừa covid cho các trẻ em và thiếu niên không quan trọng, so với việc chủng ngừa cho những trẻ em này về các bệnh tật khác như bệnh đậu mùa hay bệnh tê liệt.
Tổ chức WHO cũng nói là những trẻ em và các thiếu niên khỏe mạnh có thể không cần phải chủng ngừa covid.
Tổ chức WHO cũng khuyến cáo các giới chức y tế của các quốc gia trên thế giới, nên để ý đến việc là trẻ em và thiếu niên bị nhiễm covid, thường không bị bệnh và không phải nằm trong bệnh viện, trước khi quyết định là có nên chủng ngừa covid cho những người trẻ này hay không?
Tổ chức y tế thế giới cũng khuyến cáo là nên tiếp tục chủng ngừa covid mũi bổ sung, cho những người lớn tuổi và những trẻ em có hệ thống miễn nhiễm yếu.
Trong số 4.4 triệu người chết vì covid trên toàn thế giới, tính cho đến nay, chỉ có 17,400 hay 0.4 phần trăm là trẻ em dưới 20 tuổi.
Tại Hoa Kỳ số trẻ em dưới 4 tuổi, chết ví covid chỉ có 735 em. Khoảng 500 em tuổi từ 5 tuổi cho đến 15 tuổi ỡ Mỹ đã chết vì covid và khoảng 365 em chết vì covid ở lứa tuổi 16 cho đến 17 tuổi.
Cũng trong thời đại dịch covid, có khoảng 40 triệu trẻ em trên thế giới đã không được bố mẹ dẫn đi chủng ngừa bệnh đậu mùa, một trong những bệnh hay lây mà chủng ngừa có khả năng ngăn ngừa sự truyền nhiễm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email