Những trương mục nào, được bảo đảm ở các ngân hàng ở Canada?

Ottawa: Như chúng ta cũng biết trong ngày thứ sáu 10 tháng 3 vừa qua, một ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ là ngân hàng Silicon Valley đã bị đóng cửa.
Theo những quy định thì số tiền ký thác ở các trương mục ngân hàng Mỹ được bảo đảm tối đa là $250,000, và nếu số tiền quá mức 250 ngàn Mỹ kim, thì số sai biệt sẽ không được bảo đảm.
Tuy nhiên các giới chức thẩm quyền của chính quyền Mỹ đã quyết định bảo đảm tổng số tiền mà khách hàng ký thác trong ngân hàng này.
Câu hỏi được đặt ra là nếu một ngân hàng Canada bị đóng cửa thì số tiền bảo đảm cho khách hàng sẽ là bao nhiêu?
Nếu một ngân hàng Canada có trực thuộc vào cơ quan bảo hiểm tiền ký thác , the Canada Deposit Insurance Corporation (CIDC) thì số tiền mà khách hàng được bảo đảm sẽ là $100,000 cho mỗi trương mục ký thác.
Cơ quan CIDC hiện bảo đảm khoảng 800 tỷ dollars tiền ký thác của khách hàng trong khoảng trên 80 các ngân hàng, các công ty tài chánh ở Canada.
Những loại trương mục nào được bảo đảm?
Cơ quan CIDC bảo đảm theo những loại trương mục khác nhau, và mỗi trương mục tối đa là $100,000
1. Trương mục tiết kiệm và ký ngân phiếu ( savings and chequing accounts) cho tên 1 người
2. Trương mục tiết kiệm và có thể ký ngân phiếu của hai người ( joint accounts) như cho một cặp vợ chồng.
3.Tiền bỏ trong quỹ hưu cá nhân RRSP : chỉ bảo đảm tiền mặt hay chứng thư đầu tư bảo đảm (GICs), và không bảo đảm tiền mua cổ phiếu hay những cách đầu tư khác.
4.Tiền bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA: cũng chỉ bảo đảm tiền mặt và GICs lên đến $100,000.
5.Tiền bỏ vào quỹ RRIF ( chuyển từ RRSP sang cho nhũng người trên 71 tuổi)
6. Tiền bỏ vào trong một trương mục tín dụng ( trust)
7. Tiền bỏ vào trương mục dành cho việc trả thuế thổ trạch.
Nên nhớ là số tiền bảo đảm sẽ tách biệt cho mỗi ngân hàng. Một người có thể mở nhiều trương mục ở các ngânhàng khác nhau và mỗi trương mục đều được bảo đảm $100,000.
Lấy thí dụ hai ông bà XXX
có thể mở 1 trương mục tiết kiệm và vãng lai ( chequing account) cho từng người, và 2 nguòi có 2 trương mục khác nhau sẽ được bảo đảm $200,000
Họ lại có thể mở 1 trương mục chung cho hai người và sẽ được bảo đảm thêm $100,000
Chúng ta không kể đến các trương mục đặc biệt có ghi danh như RRSP, RRIF, TFSA..
Hai ông bà XXX này có thể mở thêm tại nhiều ngân hàng khác và mỗi ngân hàng, họ cũng sẽ được bảo đảm $300,000.
Hiện ở Canada có nhiều ngân hàng khác nhau, nhưng có đến 5 đại ngân hàng là những ngân hàng lớn và vững chắc.
Chia tiền bỏ vào 5 ngân hàng lớn này như Royal Bank, TD Bank.. số tiền mà hai ông bà XXX được bảo đảm lên đến 1.5 triệu dollars, nếu họ có tiền!
Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên viên tài chánh thì phần lớn các ngân hàng ở Canada là những ngân hàng vững chắc, và việc phải đóng cửa là một chuyện hiếm hoi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email