Những ưu điểm của hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada so với Obamacare

theo Nader.org)
Không có một hệ thống bảo hiểm y tế nào trên thế giới được xem là 100 phần trăm hoàn hảo, nhưng so với hệ thống bảo hiểm y tế Obamacare của Hoa Kỳ, hệ thống bảo hiểm y tế của Canada giản dị,phải chăng, đầy đủ và phổ quát.
– Tất cả những cư dân ở Canada đều có bảo hiểm y tế, trong khi qua chương trình Obamacare, có đến 31 triệu người Mỹ vẫn không có bảo hiểm y tế.
– Tại Canada hệ thống bảo hiểm y tế bất vụ lợi, trong khi tại Hoa Kỳ, các công ty bảo hiểm y tế là những người điều hành hệ thống bảo hiểm có lợi cho các công ty này.
-Bảo hiểm y tế đại chúng ở Canada cho tất cả mọi cư dân, không phân biệt là người này có công ăn việc làm hay không, trong khi bảo hiểm Obamacare tùy thuộc vào việc làm: nếu bạn mất việc thì có nguy cơ mất luôn bảo hiểm y tế.
– Những người Canadians có quyền chọn bác sĩ, hay bệnh viện mà họ muốn đến, trong khi ở Hoa Kỳ, thì mỗi vùng và tùy theo công ty bảo hiểm, chỉ có một số bác sĩ đã được tuyển chọn. Nếu người ta muốn đi những bác sĩ ngoài danh sách được liệt kê, thì họ sẽ phải trả tiền túi.
-Dưới chương trình bảo hiểm Obamacare thì trừ những người không có lợi tức, phải sống bằng welfare, những người khác phải mua bảo hiểm y tế và phải trả tiền hàng tháng: If you can’t pay, you die!
-Với chương trình bảo hiểm Obamacare, hàng loạt những hóa đơn, những giấy tờ phức tạp phải kê khai mỗi khi vào bệnh viện, khiến ngay cả những người có bảo hiểm y tế tốt, cũng nơm nớp lo sợ không biết công ty bảo hiểm có chịu trả chi phí đó không?
-Tại Canada, chính quyền liên bang bỏ ra số tiền tương đương với 10 phần trăm số sản lượng quốc gia GDP, trong khi tại Hoa Kỳ chi phí y tế đã tốn hết 18 phần trăm tổng sản lượng GDP mà vẫn có 10 triệu người không có bảo hiểm y tế.
– Hàng năm có hàng chục ngàn người Mỹ phải khai phá sản vì không có đủ tiền trả cho các chi phí y tế.

Nhận báo giá qua email