Nơi có giá mướn nhà cao nhất Canada

Vancouver: Theo bản công bố của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang, the  Canada Mortgage and Housing Corp (CMHC), thì vùng có giá nhà cao nhất Canada và không có nhiều nhà cho mướn nhất, ở tỉnh bang British Columbia.

Có 5 thành phố  có tỷ lệ số nhà mướn trống chỗ ít nhất dưới 1 phần trăm, và trong số 5 thành phố này có 4 thành phố ở tỉnh bang B.C.: đó là các thành phố  Kelowna, Abbotsford-Mission, Victoria và Vancouver.

Vùng thủ phủ Vancouver là nơi có giá nhà mướn cao nhất Canada: giá mướn một căn chúng cư hai phòng ngủ ở thành phố Vancouver là  $1,552 một tháng.

Đứng hàng thứ nhì về giá mướn nhà là  thành phố Toronto với giá mướn  $1,404 một tháng.

Tuy nhiên nếu nói  riên về giá mướn những căn condos thì thành phố Toronto đứng hàng  đầu với giá mướn $2,301 một tháng, theo sau là thành phố Vancouver với giá mướn là  $1,874 một tháng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email