Nơi mà người ta có lợi tức 100 ngàn Mỹ kim một năm, cũng không đủ sống

San Francisco: Theo bản khảo cứu của tổ chức the GoBankingRates công bố hôm thứ hai ngày 20 tháng 5, thì có một nơi mà những cư dân Mỹ có lợi tức 100 ngàn Mỹ kim một năm, nhưng vẫn không đủ sống.
Nơi đó chính là thành phố San Francisco, là nơi có cuộc sống đắt đỏ nhất Hoa Kỳ, nơi có giá nhà và giá mướn nhà cao nhất Hoa Kỳ.
Theo bản khảo cứu thì với số lương 100 ngàn Mỹ kim một năm, vẫn không đủ cho một gia đình chi tiêu về tiền mướn nhà, tiền mua thực phẩm, chi phí xe cộ, chi phí bảo hiểm sức khỏe cũng như các chi phí khác.
Tiền mướn nhà trung bình một căn chúng cư ở thành phố San Francisco là 4,300 Mỹ kim một tháng.
Năm thành phố ở Hoa Kỳ nơi mà với số lương 100 ngàn Mỹ kim, chỉ vừa đủ chi tiêu và đó là
Đứng đầu là thành phố San Francisco, nơi mà với số lương 100 ngàn Mỹ kim, thì còn thiếu $2,734 sau khi chi tiêu hết tất cả những chi phí căn bản.
Các thành phố có mức đắt đỏ kế tiếp là thành phố San Jose, thành phố Oakland, thành phố Los Angeles và thành phố San Diego.