Nông trại nhà tù mở cửa lại

Kingston, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 16 tháng 8, thì hai nông trại trực thuộc nhà tù ở thành phố Kingston, tỉnh bang Ontario đã mở cửa lại.
Hai nông trại này trước đây đã bị đóng cửa vào năm 2010, dưới thời của cựu thủ tướng Harper của đảng Bảo Thủ.
Những con bò và những con dê đã được mang lại nông trại của nhà tù Joyceville và 6 con bò sữa được mang lại nhà tù Collins Bay và một số dê sẽ được mang trở lại nhà tù Collins Bay vào năm tới 2020.
Theo bà Karen McCrimmon, bộ trưởng phụ tá bộ an ninh công cộng thì việc mang bò và dê trở lại các nông trại nhà tù là bước khởi đầu, và sẽ còn nhiều việc phải làm cho việc mở cửa lại những nông trại nhà tù: phải gieo hạt, làm đất, mua dụng cụ và các vật liệu cần cho việc trồng trọt.
Cũng theo dự trù hai nông trại sẽ cần khoảng 60 nhân viên và những nhân viên này là những tù nhân ở các trại tù trong khám đường Kingston.
Số hoa màu gặt hái được từ các nhà tù sẽ được trao tặng cho những ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email