Nộp đơn xin làm thượng nghị sĩ Canada

Charlottetown, Prince Edward Island: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 26 tháng hai, thì hiện đang có chỗ trống trong thượng viện Canada, đại diện cho tỉnh bang Prince Edward Island, và ai muốn làm thượng nghị sĩ thì phải nộp đơn sớm.
Theo những thay đổi mới, những cư dân ở Canada có quốc tịch và hội đủ những điều kiện là từ 30 tuổi cho đến 75 tuổi, phải ở trong tỉnh bang mà họ muốn trở thành thượng nghị sĩ cho tỉnh bang đó, phải có tài sản tối thiểu $4,000 và phải mua nhà đất ở tỉnh bang mà họ muốn làm đại diện, có trị giá ít nhất $4,000.
Tiền lương của một thượng nghị sĩ là $132,000 một năm cộng thêm chi phí di chuyển là $20,000 một năm.
Những thượng nghị sĩ được bầu vào khi còn trẻ có thể xin về hưu vào tuổi 55 và được lương hưu là 75 phần trăm số lương của một thượng nghị sĩ.
Những người nộp đơn, sẽ qua vòng cứu xét của một hội đồng tuyển chọn độc lập.
Hội đồng này sẽ cứu xét và đệ trình lên thủ tướng Trudeau một danh sách những ứng viên có khả năng.
Dựa vào bản danh sách này, thủ tướng Trudeau sẽ chọn ra những thượng nghị sĩ mà ông muốn bổ nhiệm.
Hiện nay có một ghế thượng nghị sĩ trống dành cho cư dân trong tỉnh bang Prince Edward Island và ứng viên phải nộp đơn trước ngày 3 tháng 4 năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email