Nữ cảnh sát viên RCMP giúp đỡ đẻ hài nhi ngay trong một bãi đậu xe

Chilliwack, British Columbia: Trong hôm thứ hai ngày 17 tháng giêng, một nữ cảnh sát viên năm đầu của sở cảnh sát RCMP ở thành phố Chilliwack trong khi đang đi tuần tiễu, gần bệnh viện Chilliwack, đã nghe những tiếng hét từ một bãi đậu xe, bèn chạy đến.
Hóa ra là một bà bầu đang sửa soạn sinh con và đã sinh con ngay trong bãi đậu xe của bệnh viện.
Nữ cảnh sát viên Sise Odaa vừa mới làm việc cho sở cảnh sát RCMP được 6 tháng, đã giúp một sản phụ sanh con ngay trong bãi đậu xe.
Cảnh sát viên Odaa đến vừa kịp lúc.
Theo tin tức được thông báo thì cuộc sinh nở đã thành công tốt đẹp: mẹ tròn con vuông!
Nữ cảnh sát viên Odaa nói là việc giúp bà mẹ sinh con là một kinh nghiệm tuyệt vời và cô ta gia nhập cảnh sát là với mục đích giúp người.