Nữ dân biểu Bee Nguyễn ra ứng cử bộ trưởng hành chánh tiểu bang Georgia.

Atlanta: Trong năm tới 2022, sẽ có cuộc bầu cử lại bộ trưởng hành chánh ( secretary of state) của tiểu bang Georgia và cuộc bầu cử này đã gây nhiều chú ý khi một nữ dân biểu gốc Việt tiểu bang Georgia loan báo là bà sẽ ra tranh cử chức bộ trưởng hành chánh của tiểu bang này.
Một trong những nhiệm vụ của bộ trưởng hành chánh tiểu bang là đặc trách về chuyện bầu cử từ cấp liên bang cho đến cấp tiểu bang.
Bộ trưởng hành chánh tiểu bang Geogia hiện nay là ông Brad Raffensperger, một người thuộc đảng Cộng Hòa.
Ông bộ trưởng hành chánh này đã làm mất lòng cựu tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, vì ông ta không ” kiếm thêm được 12 ngàn phiếu” cho ông Trump có thể thắng ở tiểu bang Georgia này.
Chính vì thế trong cuộc bầu cử bộ trưởng hành chánh tiểu bang Georgia trong năm tới, ông Trump đã tuyên bố là ông ủng hộ một ứng cử viên đảng Cộng Hòa khác là bà Jody Hice.
Trong hôm thứ tư ngày 5 tháng 5, bà Bee Nguyễn, dân biểu đảng Dân Chủ ở tiểu bang Georgia cho biết là bà sẽ ra tranh cử chức bộ trưởng hành chánh.
Bà Bee Nguyễn là con gái của một người tỵ nạn Việt Nam.
Bà dân biểu Bee Nguyễn nói là đảng Cộng Hòa đã tìm mọi cách để làm yên tiếng nói của những cử tri đi bầu cho quyền lợi chung của những người Mỹ, chứ không chỉ bầu cho quyền lợi một phe nhóm.
Bà Nguyễn cũng nói là chúng ta sẽ không để cho những người cản trở quyền tự do và dân chủ của những người Mỹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email