Nữ dân biểu gốc Việt sẽ ủng hộ việc luận tội tổng thống Trump.

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ tư 18 tháng chạp, hạ viện Hoa Kỳ chuẩn bị việc bỏ phiếu luận tội tổng thống Trump.
Các dân biểu tại Hạ Viện mà các dân biểu của đảng Dân Chủ chiếm đa số sẽ biểu quyết thông qua hai điều khoản luận tội cáo buộc tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực và cản trở công lý trong những hành động của ông liên quan đến xứ Urkraine.
Trong ngày thứ ba, bà dân biểu Stephanie Murphy, dân biểu gốc Việt duy nhất trong Hạ viện Hoa Kỳ, cho biết là bà sẽ biểu quyết ủng hộ luận tội Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Tư, khi toàn thể Hạ viện tiến hành một cuộc biểu quyết lịch sử mà tiền lệ gần đây nhất diễn ra vào năm 1998.
Bà Murphy, dân biểu đảng Dân chủ có lập trường ôn hòa đại diện một địa hạt bầu cử Quốc hội ở tiẻu bang Florida.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email