Nữ giáo sư Thu Nguyễn: phó khoa trưởng trường đại học thú y Texas

Amarillo, Texas: Những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 9 cho biết là một giáo sư người Việt vừa được chọn là phó khoa trưởng của khoa thú y trường đại học Texas Tech University.
Trường đại học Texas Tech đã tìm kiếm trên toàn nước Mỹ một vị phó khoa trưởng cho phân khoa thú y, và người được chọn là một giáo sư đang dạy ngay trong trường đại học này.
Tiến sĩ Thu Annelise Nguyễn, giáo sư về môn toxicology ( chất độc) của trường Texas Tech đã được chọn là vị phó khoa trưởng trường thú y chuyên về khảo cứu.
Tân phó khoa trưởng đã tuyên bố là bà phấn khởi và vinh dự trong chức vị mới, mà nhiệm vụ của bà là hỗ trợ và thúc đẩy việc nghiên cứu, thiết lập những học bổng khuyến khích, và tạo những hoạt động cho sinh viên cũng như ban giảng huấn, trong khi vẫn tiếp tục theo đuổi những khảo cứu về bệnh ung thư.
Với tư cách là giáo sư môn chất độc, giáo sư Thu Nguyễn vẫn tiếp tục các công việc khảo cứu về các bệnh ung thư như ung thư vú cũng như tìm kiếm các dược chất chữa các bệnh ung thư.
Tân phó khoa trưởng trường đại học thú y Texas Tech sinh trưởng ở miền đông bắc tiểu bang Texas.
Bà đậu bằng tiến sĩ môn chất độc của trường đại học Texas A&M, và từng làm giáo sư cho trường đại học Kansas State trước khi chuyển qua dạy ở trường đại học Texas Tech.