Nũng Nịu

Nguyễn Hữu Tân

Anh ơi sao anh không tới,
anh ơi sao anh không tới,
cho lòng em nhớ mong
Đêm nay em thơ thẩn,
bên song em ngơ ngẩn,
nghe vời vợi nhớ mong

Nge vời vợi nhớ mong Ngày mai anh tới nhé anh
Nếu không em giận, em hờn, em mõi mỏn vì trông chờ
Bắt đền anh cho xem,, em bắt đền anh cho xem

Anh ơi sao anh hay dối,
anh ơi sao anh hay dối,
bao lần anh dối em
Thôi thôi em không thèm,
thôi thôi em không thèm,
không thèm anh hứa đâu

Không thèm anh hứa đâu Đã bao lần anh hứa rồi anh quên
Để em chờ, em mõi mỏn chờ trông Nhưng chẳng bao giờ anh đúng hẹn

Anh ơi sao anh không nói,
anh ơi sao anh không nói,
chỉ một câu nói thôi
“Em ơi anh xin lỗi,
em ơi cho anh xin lỗi…”
bao hờn giận hết ngay

Bao hờn giận hết ngay, Từ nay sắp tới nhớ không
Mỗi khi anh hẹn nhưng rồi anh không lại để em chờ
Bắt đền anh cho xem, em bắt đền anh cho xem….

Nguyễn Hữu Tân (1971)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email