Nước Anh cho chủng ngừa covid mũi thứ tư

London: Bắt đầu từ ngày thứ hai 21 tháng 3, chính quyền nước Anh đã cho chủng ngừa covid, mũi thứ tư cho cư dân trong nước.
Theo bản lịch trình thì việc chủng ngừa covid mũi thứ tư ở Anh sẽ ưu tiên cho những người trên 75 tuổi, cho những người sống trong các nhà dưỡng lão và những người có nguy cơ bị nhiễm covid cao.
Chính quyền Anh đã cấp tốc cho chủng ngừa covid mũi thứ tư vì số người Anh bị nhiễm covid đã gia tăng trở lại trong những ngày qua.
Trong tuần đầu tiên, các nhân viên y tế Anh dự trù sẽ chủng ngừa mũi thứ tư cho khoảng 600 ngàn người và sẽ có khoảng 5 triệu người Anh được chủng ngừa mũi thứ tư trong những tháng sắp tới.
Nước Anh dường như là quốc gia đầu tiên chủng ngừa covid cho cư dân mũi thứ tư.
Theo lời ông Sajid Javid thì chương trình chủng ngừa covid phi thường của nước Anh đã cứu sống biết bao nhiêu là người và giúp chúng ta có thể sống chung với covid trong tương lai.
Hiện nay có một loài biến thể của omicron có tên là BA 2 đang lan tràn trên thế giới.