Nước Anh đã chế ngự được con vi rút corona trong làn sóng đại dịch thứ 3.

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 4, thì trong ngày thứ năm trước đó chỉ có 2,206 người Anh bị nhiễm covid: số người nhiễm giảm 14.8 phần trăm trong vòng 1 tuần và chỉ có 35 người: sút giảm 12.5 phần trăm so với số người chết ở nước Anh vì covid trong thứ sáu tuần trước.
Trong làn sóng đại dịch thứ ba diễn ra ở Âu Châu và ở nhiều nước khác, thì nước Anh đã thoát được những đe dọa của loài covid.
Chúng ta cũng biết là vào tháng giêng năm nay, vào thời cao điểm của đại dịch, có đến trên 68 ngàn người Anh bị nhiễm covid trong 1 ngày và có trên 1,800 người chết cũng trong 1 ngày.
Số bệnh nhân Anh bị covid và phải nằm trong bệnh viện cũng sút giảm còn có 179 người, so với con số trên 4 ngàn bệnh nhân trong tháng giêng.
Tính đến ngày thứ sáu 16 tháng 4, có trên 32.5 triệu người trưởng thành ở nước Anh được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay 49 phần trăm dân số.
Chính quyền nước Anh đã thành công ngăn ngừa sự lan truyền của covid nhờ vào những nỗ lực chủng ngừa cho cư dân.
Điều chúng ta cũng nên biết thêm là phần lớn thuốc chủng ngừa covid ở nước Anh là thuốc Astra Zeneca.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email