Nước Anh dự trù cho chủng ngừa covid mũi bổ sung: 1 triệu người một ngày?

London, Anh quốc: Trong hôm thứ hai ngày 13 tháng chạp, một ngày sau khi thủ tướng Boris Johnson của nước Anh loan báo chương trình chủng ngừa mũi bổ sung cho cư dân nước Anh, với ước tính 1 triệu người một ngày, mạng internet của bộ y tế nước Anh đã bị tê liệt, không hoạt động vì có quá nhiều người vào ghi danh.
Người ta cũng thấy hàng hàng lớp lớp người Ăng Lê xếp hàng chờ chủng ngừa covid mũi bổ sung , ở các y viện, các trung tâm chủng ngừa.
Thủ tướng Johnson cũng cho biết là lực lượng quân y của quân lực Anh đã được huy động phụ giúp các cơ quan y tế trong việc chủng ngừa mũi bổ sung.
Nước Anh đã mở cuộc đại chủng ngừa covid mũi bổ sung, sau khi hàng ngàn người Anh đã bị nhiễm covid loại biến thể omicron và bộ y tế nước Anh xác nhận là có người nghiễm omicron và phải nằm điều trị trong bệnh viện.
Thủ tướng Johnson công bố chương trình đại chủng ngừa mũi bổ sung và hy vọng sẽ chủng ngừa 18 triệu người Anh từ nay cho đến ngày 1 tháng giêng năm tới: tức là chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa?

Nhận báo giá qua email