Nước Đức sẽ cho những người có nghề chuyên môn kể cả những người Việt dễ dàng xin vào định cư.

Berlin: Trong một cuộc họp với các nhà thương mại hôm 16 tháng chạp, bà Angela Merkel, thủ tướng nước Đức đã nói về tình trạng thiếu hụt những thợ lành nghề và sẽ khiến chủ nhân các công ty có thể di chuyển công ty của họ ra ngoài nước Đức.
Bà thủ tướng nước Đức cũng cho biết hiện có những nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ở nước Đức bằng cách mở những lớp đào tạo những thợ chuyên môn cũng như tìm kiếm thêm những người lao động khác trên thế giới như Việt Nam, Mễ Tây Cơ và Ấn Độ.
Bà thủ tướng Đức cũng cho biết vào đầu năm 2020
chính quyền nước Đức sẽ cho công bố luật cho phép những di dân có nghề nghiệp được nhận vào nước Đức kể từ tháng 3 năm 2020.
Những nghề cần rất nhiều người và những người có khả năng chuyên môn sẽ dễ dàng được nhận vào nước Đức bao gồm các nghề kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện toán, đầu bếp, y tá, nhân viên chăm sóc người già…

Xem thêm

Nhận báo giá qua email