Omicron sẽ giúp đưa cuộc sống của mọi người trở lại bình thường?

New York: Trong khi số người nhiễm covid và phải vào nằm trong các bệnh viện, các phòng cấp cứu Mỹ gia tăng, nhưng theo các chuyên gia y tế thì trận lây nhiễm omicron đãnhận định về cuộc sống của mọi người trong những tháng sắp tới, bà Anna Bershteyn, giáo sư của trường đại học New York về môn y tế đại chúng đã nói là chẳng có chuyện gì chắc chắn, nhưng nếu phải tiên đoán thì bà nghĩ là nước Mỹ sẽ có một mùa xuân và một mùa hè rất đẹp khi các biện pháp ngăn ngừa được hủy bỏ và người ta không phải lo lắng như hiện nay.
Theo giáo sư Bershteyn thì loài biến thể omicron thật ra giúp chúng ta trong trận đại dịch này: cũng vì chúng lây nhanh nhưng không gây bệnh nặng, sẽ giúp tạo ra một tình trạng miễn nhiễm bầy đàn trong khoảng thời gian ngắn.
Theo bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang Canada thì loài covid sẽ tiếp tục sống chung với con người, không cách chi chúng ta có thể diệt hoàn toàn chúng được, và chỉ có cách là tìm cách làm giảm sự nguy hiểm khi bị lây nhiễm.
Theo bác sĩ Peter Juni của ủy ban khoa học về covid của tỉnh bang Ontario, thì đại dịch sẽ chấm dứt một khi tất cả mọi người đều có những miễn nhiễm với covid: bằng cách chủng ngừa, bằng cách bị nhiễm..