Ông Biden chính thức nhận được trên 270 phiếu cử tri đoàn

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 4 tháng chạp, cơ quan bầu cử của tiểu bang California chứng nhận là ứng cử viên Joe Biden đã thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 3 tháng 11, và chiếm 55 phiếu đại cử tri đoàn của tiểu bang này.
Với số phiếu cử tri đoàn được xác nhận từ tiểu bang California, số phiếu cử tri đoàn được công nhận cho ông Biden lên đến 279 phiếu, vượt qua mức 270 phiếu là con số phiếu cần thiết để đắc cử.
Các cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trước, thì kết quả được công nhận nhanh chóng, khi kẻ thua nhận thua và điện thoại chúc mừng người thắng cuộc.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay là một ngoại lệ, chưa từng xảy ra khi kẻ thua nhất định không nhận thua và tìm mọi cách để lật ngược thế cờ trong những tuyệt vọng.
Ngày 14 tháng chạp sắp đến các đại cử tri sẽ họp lại đề bầu tổng thống, nhưng đây chỉ là một hình thức, vì kết quả người ta đã biết trước.
Cũng có những tin cho biết là tổng thống Trump đang vận động để một số đại cử tri đoàn sẽ không tuân theo kết quả của cuộc bỏ phiếu, sẽ quay sang bỏ phiếu cho ông Trump: điều chưa từng xảy ra và người ta lo ngại là nền dân chủ ở nước Mỹ đã bị xuống cấp trầm trọng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email