Ông chủ tịch hệ thống truyền hình Daystar, người chủ trương chống chủng ngừa , vừa chết vì covid-19

Houston, Texas: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 1 tháng 12, thì ông Marcus Lamb, sáng lập và là chủ tịch đều hành hệ thống truyền thanh Christian Daystar Television đã chết vì covid, vài tuần sau khi ông thử nghiệm có dương tính.
Ông chủ tịch Lamb năm nay 64 tuổi là người chống đối việc chủng ngừa covid.
Ông Lamb đã dùng hệ thống truyền hình Daystar để thông báo những tin tức chống đối việc chủng ngừa.
Hệ thống truyền hình Daystar có trên 70 đài truyền hình trên toàn nước Mỹ, đã được ông Lamb thành lập vào năm 1997.
Hệ thống truyền hình này còn có chi nhánh ở 74 quốc gia khác trên thế giới.

Tin tức khác...