Ông em Gurratan Singh, theo gót anh, ra ứng cử dân biểu tỉnh bang cho đảng NDP.

Toronto: Như chúng ta đã biết, trong cuộc bầu phiếu mới đây trong nội bộ, các đảng viên của đảng Tân Dân Chủ liên bang, đã bầu ông Jagmeet Singh, một người Canadian gốc Sikh làm thủ lãnh, thay thế cho ông Thomas Mulcair.
Trước khi ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ liên bang, ông Jagmeet Singh là phó thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ tỉnh bang Ontario.
Để có thể lên làm thủ lãnh của đảng Tân Dân Chủ liên bang, ông Jagmeet Singh đã phải từ chức dân biểu tỉnh bang Ontario.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 30 tháng 3, ông Gurratan Singh,một người em trai của ông Jagmeet Singh sẽ ra tranh cử chức dân biểu tỉnh bang, thay vào chỗ của người anh.
Ông Gurratan Singh sẽ tranh cử ở vùng Brampton East, trong thành phố Brampton.
Cuộc bầu lại nghị viện tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp tới.
Thành phố Brampton là nơi có rất đông người gốc Sikh cư ngụ, và người ta tiên đoán là ông Gurratan Singh sẽ dễ dàng thắng cử?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email