Ông Nguyễn Xuân Phúc là ứng viên duy nhất được giới thiệu vào chức chủ tịch nước?

Hà Nội : Theo những nguồn tin thông thạo thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu là ứng viên cho chức chủ tịch nước, sắp được quốc hội Việt Nam bầu.
Theo bản tin của báo Đầu Tư của bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam thì ông Nguyễn Xuân Phúc có thể là ứng viên duy nhất được giới thiệu vào chức chủ tịch nước.
Vai trò chủ tịch nước ở Việt Nam là một vai trò có tính cách nghi lễ và không quan trọng cho bằng chức thủ tướng mà ông Phúc đang nắm hiện nay.

Trong ngày 9 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương 2 khóa 13 cho biết, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu rất tập trung, tuy nhiên không cho biết đó là ai.
Việc ông Nguyễn Xuân Phúc có thể trở thành Chủ tịch nước đã được giới quan sát tình hình Việt Nam dự đoán từ lâu.
Báo cáo cũng cho rằng, ông Phạm Minh Chính – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cũng có thể được chọn trở thành Thủ tướng Việt Nam thay thế cho ông Phúc.
Và người làm chủ tịch quốc hội dự đoán sẽ là ông Vương Đình Huệ, hiện là bí thư thành ủy Hà Nội.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email