Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức chủ tịch Trung quốc.

Bắc Kinh: Trong cuộc họp diễn ra trong ngày thứ sáu 16 tháng 3, 2,970 đại biểu quốc hội Trung quốc khóa 13 đã bỏ phiếu với số phiếu thuận 100 phần trăm, bầu ông Tập Cận Bình vào chức chủ tịch Trung quốc nhiệm kỳ thứ nhì 5 năm.
Ông Vương Kỳ Sơnm cựu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản Trung quốc đã được bầu làm phó chủ tịch.
Ông Tập Cận Bình hiện nắm giữ ba chức vụ quyền lực nhất của Trung quốc là chủ tịch nước, tổng bí thư đảng cộng sản và chủ tịch quân ủy trung ương.
Với những sửa đổi luật lệ mà quốc hội Trung quốc vừa thông qua, hủy bỏ luật chỉ cho phép một người giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch nước trong 2 nhiệm kỳ, và như thế ông Tập Cận Bình có thể là chủ tịch nước muôn năm.
.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email