Ông thị trưởng John Tory ra tái ứng cử chức thị trưởng thành phố Toronto.

Toronto: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 5, những ai muốn ứng cử các chức vụ trong hội đồng thành phố Toronto trong cuộc bầu cử thị chính diễn ra vào ngày 24 tháng 10 sắp đến, đều có quyền đến tòa thị chính ghi danh.
Người ghi danh đầu tiên trong ngày thứ hai 2 tháng 5 là đương kim thị trưởng thành phố.
Ông John Tory đã là thị trưởng thành phố Toronto trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 4 năm.
Ông thị trưởng Tory cũng cho biết cuộc tranh cử chức thị trưởng kỳ thứ ba này là kỳ tranh cử chót của ông, vì sau đó ông ta sẽ về hưu.
Trong kỳ tranh cử đầu tiên năm 2014, ông Tory đã hạ ứng cử viên Doug Ford, mà sau này ông Doug Ford đã thắng cử vẻ vang với chức vụ cao hơn là thủ hiến tỉnh bang Ontario.
Ông Tory cũng nói là ông muốn tiếp tục làm hết những công việc cần làm trong cuộc chiến ngăn ngừa đại dịch covid kéo dài trong 2 năm qua ở thành phố Toronto.
Nếu ông Tory thắng cử chức thị trưởng thêm 1 nhiệm kỳ 4 năm, thì ông sẽ qua mặt cựu thị trưởng Art Eggleton, để trở thành thị trưởng thành phố Toronto trong thời gian lâu nhất.