Ông thị trưởng John Tory ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 25 tháng 3, ông John Tory thị trưởng thành phố Toronto loan báo là ông sẽ ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Toronto thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.
Ông thị trưởng Tory năm nay 67 tuổi, nói là ông đã được sự ủng hộ của gia đình ông trong việc ra tranh chức thị trưởng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.
Ông Tory đã đoạt chức thị trưởng thành phố Toronto vào năm 2014 và giữ vững ghế thị trưởng cho đến nay.
Ông thị trưởng Tory nói là ông ta phấn khởi trong việc ra tái tranh cử, để tiếp tục thực hiện cho xong những dự án đang được cho thi hành ở thành phố Toronto như về hệ thống chuyên chở công cộng, xây cất nhà cho người có lợi tức thấp, phát triển những dự án về phim ảnh và kỹ thuật ở thành phố.
Ông Tory cũng là người lãnh đạo cư dân trong thành phố trong thời gian đại dịch covid.
Nếu ông Tory tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba thì ông sẽ là thị trưởng thành phố Toronto trong thời gian lâu nhất. Trước đây người thị trưởng thành phố Toronto ở trong chức vụ lâu nhất là ông Art Eggleton.
Ông Eggleton đã giữ chức vụ thị trưởng thành phố Toronto trong vòng 11 năm từ năm 1980 cho đến năm 1991.
Hiện nay chưa có ứng cử viên nào tuyên bố ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Toronto, ngoại trừ đương kim thị trưởng Tory.
Tuy ra tranh cử nhưng thị trưởng Tory cho biết đây là lần cuối ông ra tranh cử chức thị trưởng và sẽ không có lần thứ tư.
Cuộc bầu cử hội đồng thị chính cũng như thị trưởng thành phố Toronto sẽ diễn ra vào 24 tháng 10 sắp đến.