Ông thị trưởng thành phố Vancouver cho biết sẽ không ra tái ứng cử.


Vancouver
: Tuyên bố trong ngày thứ tư 10 tháng giêng, ông Gregor Robertson, thị trưởng thành phố Vancouver đã cho biết là ông ta sẽ không ra tái ứng cử chức thị trưởng thành phố này trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm nay.
Theo ông thị trưởng thì quyết định không ra tái ứng cử là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời ông, và ông cũng nói thêm là đây cũng là lúc để dành chức thị trưởng cho một tân thủ lãnh.
Cũng theo lời ông thị trưởng Robertson thì quyết định không ra tranh cử, ông đã bàn với gia đình và bạn bè trong thời gian lễ Giáng Sinh và ngày tết dương lịch.
Thị trưởng Robertson đã được bầu vào chức thị trưởng thành phố Vancouver vào năm 2008, và sau đó đã thắng liên tiếp trong các cuộc tái tranh cử vào năm 2011 và 2014.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email