Ông tổng trưởng bộ giao thông Canada bị nhiễm covid

Ottawa: Tuy đại dịch covid đã lên đến đỉnh và đang trên đà đi xuống, nhưng số người nhiễm vẫn nhiều và còn nhiều nhân vật chính trị tiếng tăm của Canada.
Thủ tướng Justin Trudeau đã bị nhiễm covid hai lần.
Những người đã chủng ngừa covid hoàn toàn và kèm thêm những mũi chích bổ sung, thì tuy có bị nhiễm covid nhưng bệnh trạng nhẹ và tỷ lệ phải vào nằm trong bệnh viện thấp hơn so với những người chưa chủng ngừa.
Theo tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 16 tháng 8, thì ông Omar Alghabra, tổng trưởng bộ giao thông liên bang vừa bị nhiễm covid.
Theo lời nhắn của ông tổng trưởng giao thông trên Twitter thì vì ông đã chủng ngừa nên bệnh trạng nhẹ, và ông đã theo đúng những biện pháp ngăn ngừa về y tế công cộng, trong khi sống cách ly.
Tính đến nay Canada có 43,273 người chết vì covid và hiện còn có 4,945 người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện và trong số này có 287 người phải nằm trong khu cấp cứu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email