Ông tổng trưởng nông nghiệp Canada ủng hộ thỏa ước hợp tác mậu dịch Liên Thái Bình Dương

Ottawa: Tuyên bố với các phóng viên báo chí hôm thứ ba ngày 10 tháng 11, tân tổng trưởng nông nghiệp Canada đã cho biết là ông ủng hộ việc Canada ký kết vào thỏa ước hợp tác mậu dịch Liên Thái Bình Dương. Thỏa hiệp đã được thương thảo bởi chính quyền đảng Bảo Thủ tiền nhiệm.

Tân chính quyền liên bang đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau chưa chắc chắn là có ủng hộ thỏa ước TPP hay không, trong thời gian tranh cử, những tháng trước.

Thỏa ước TPP bao gồm 12 quốc gia sống trong vùng Thái Bình Dương, gồm cả Canada, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật, Việt Nam nhưng không cóTrung quốc.

Tân tổng trưởng nông nghiệp của chính quyền liên bang là ông Lawrence MacAuly, 69 tuổi, nguyên là một nông gia đến từ tỉnh bang Prince Edwards Islands.

Nhận báo giá qua email