Ông Trump không bồi hoàn cho các thành phố Mỹ, tiền chi phí tổ chức các cuộc biểu dương

Hoa Thịnh Đốn: Chỉ còn vài ngày nữa vào ngày 20 tháng giêng, tổng thống Trump sẽ phải rời tòa Bạch Ốc, nhường lại cho tân tổng thống Joe Biden.
Tuy ra đi nhưng ông vẫn còn nhiều món nợ chưa trả được cho nhiều thành phố Mỹ.
Trong các cuộc biểu dương lực lượng tại các phi trường của nhiều thành phố, sau khi ông Trump thua phiếu ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020.
Chi phí cho các cuộc biểu dương lực lượng này của ông Trump, lên đến hàng triệu Mỹ kim gồm tiền thiết lập khán đài, tiền chi phí cho lực lượng an ninh.. và số tiền nợ này, cho đến nay ông Trump vẫn chưa bồi hoàn cho các thành phố đã phải chi ra.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì việc trả những món nợ này sẽ thêm phần khó khăn cho ông Trump, khi hàng loạt những công ty tư nhân, đã quyết định không tiếp tục ủng hộ tài chánh cho tổ chức ông Trump, sau vụ bạo loạn diễn ra ở điện Capitol hôm 6 tháng giêng.
Một trong những thành phố mà ông Trump vẫn nợ là thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Các giới chức thẩm quyền của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cho biết là từ năm 2016 cho đến nay, ông Trump đã thiếu nợ số tiền 2 triệu Mỹ kim, và cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa trả nợ một xu teng nào!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email