Ông Trump là tổng thống Hoa Kỳ có tỷ lệ cư dân tán thành việc làm của ông , đứng vào mức thấp nhất.

Hoa Thịnh Đốn: Trong những ngày cuối tuần 16 tháng giêng, khi tổng thống Trump chuẩn bị rời tòa Bạch Ốc, nhường chỗ cho tân tổng thống Biden, thì có những kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây, cho thấy là tỷ lệ những người Mỹ tán thành việc làm của ông ta, ở mức thấp nhất so với tỷ lệ tán thành của các vị tổng thống Mỹ tiền nhiệm.
Theo bản thống kê của trung tâmm khảo cứu the Pew Research Center thì chỉ có 29 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến, đã tán thành những việc làm của ông Trump trong vai trò một tổng thống Hoa Kỳ trong 4 năm qua.
Ông Trump đã thay thế cựu tổng thống Jimmy Carter cầm đèn đỏ trong danh sách các tổng thống Mỹ.
Kỷ lục cầm đèn đỏ trước đây là cựu tổng thống Jimmy Carter với số tán thành việc làm của ông là 34 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email