Ông Trump muốn những thay đổi lớn trong thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ.

Hoa Thịnh Đốn: Những cuộc thương thảo đã bắt đầu giữa đại diện  các quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Mễ Tây Cơ về những sửa đổi trong thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ, the North American Free Trade Agreement (NAFTA) tại Hoa Thịnh Đốn  trong hôm thứ tư ngày 16 tháng 8.

Theo ông  Robert Lighthizer, đại diện thương mại Hoa Kỳ thì tổng thống Trump muốn có một sự thay đổi toàn diện thỏa ước tự do mậu dịch ký  kết cách đây 23 năm, chứ không phải chỉ những sửa đổi nhỏ, như ông ta đã từng tuyên bố trước đây.

Theo tổng thống Trump thì thỏa ước NAFTA hiện hành làm thiệt hại nhiều cho quyền lợi của Hoa Kỳ.

Cũng theo ông Lighthizer thì điểm ưu tiên cần bàn luận là tìm cách giảm số thâm thủng giao thương giữa Hoa Kỳ   với  Canada và Mễ Tây Cơ.

Ông đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng cho là với thỏa ước tự do mậu dịch hiện hành, đã giúp cho Mễ Tây Cơ có thêm nhiều công ăn việc làm  khi các công ty Hoa Kỳ mở thêm các cơ xưởng ở Mễ.

Trong bản diễn văn mở đầu cho cuộc thương thảo trong hôm thứ tư, baaà  Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao Canada đã cho là thỏa ước tự do mậu dịch giữa Canada và Hoa Kỳ đã ở mức cân bằng và làm lợi cho cả hai quốc gia.

Theo bà tổng trưởng ngoại giao Canada thì mục tiêu của Canada trong cuộc thương thảo là  chắc chắn thỏa ước mới sẽ giúp cho việc gia tăng kinh tế, tạo thêm  công ăn việc làm, trong những điều kiện thích hợp về môi trường, cho những người đồng tính và cho những thổ dân.

Nhận báo giá qua email