Ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch Quốc hội VN – người dân có bất ngờ?

Sáng 31/3, ông Vương Đình Huệ chính thức trở thành tân Chủ tịch Quốc hội VN, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo đó, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Báo chí Việt Nam đưa tin kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Vương Đình Huệ nhận kết quả kiểm phiếu được 100% đại biểu Quốc hội có mặt (473 đại biểu) tán thành và chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Việc ông Vương Đình Huệ – Bí thư Thành uỷ Hà Nội trở thành Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, không gây ngạc nhiên cho những ai theo dõi chính trị Việt Nam.

Lý do, như BBC đã đưa tin ngay tại Đại hội 13 tháng 1 năm 2021, các đại biểu dự Đại hội Đảng đã được thông báo khi đó rằng:

– Ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử Tổng Bí thư

– Ông Nguyễn Xuân Phúc đề cử Chủ tịch nước

– Ông Phạm Minh Chính đề cử Thủ tướng

– Ông Vương Đình Huệ đề cử Chủ tịch Quốc hội

Từ đó đến nay, thông tin này không có gì thay đổi, tuy chưa được Đảng chính thức công khai cho toàn dân.

Ngày 31/3, Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội.

Trong hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam, Đảng Cộng sản duy trì sự lãnh đạo toàn diện với Quốc hội.

Cựu Chủ tịch Quốc hội VN Nguyễn Văn An từng dùng cụm từ “Đảng giới thiệu, Quốc hội bầu” để nói gọn về mối quan hệ này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email