Ontario ban hành tình trạng khẩn cấp thứ nhì, cư dân bị quản thúc tại gia

Toronto: Bắt đầu từ 12 .01 sáng hôm thứ năm 14 tháng giêng, toàn thể tỉnh bang Ontario sẽ được đặt trong tình trạng khẩn cấp thứ nhì, tất cả cư dân trong tỉnh bang được đặt trong tình trạng quản thúc tại gia.
Mọi cư dân đều buộc phải ở trong nhà, trừ những trường hợp phải ra ngoài mua thực phẩm, đi mua thuốc men, ra ngoài đi bộ tập thể dục], đi đến phòng cấp cứu khẩn cấp hay phải đi làm cho những công việc cần thiết.
Các học sinh sẽ không trở lại trường cho đến ngày 10 tháng 2 ở các khu học chính Windsor Essex, Peel, Toronto, York và Hamilton.
Những cuộc tụ họp bên ngoài trời tối đa chỉ tối đa 5 người.
Tất cả các cuộc họp trong hay bên ngoài trời thì tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang.
Tất cả các cơ sở thương mại không cần thiết , sẽ không được mở cửa trước 7 giờ sáng và phải đóng cửa trước 8 giờ tối. Những giới hạn này không áp dụng cho các tiệm tạp hóa, các dược phòng, hay các nhà hàng bán hàng cho khách hàng đến cửa tự lấy.
Tình trạng khẩn cấp và việc quản thúc tại gia sẽ kéo dài cho đến ngày 11 tháng 2.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email