P.C. Hỏi Xuân

Nhấp chén trà Xuân ngắm đất trời
Xuân ngoài kia với Xuân trong tôi
Xuân đem nắng ấm ngàn hoa cỏ
Xuân gọi thơ lên vạn ý lời
Cúc trắng chen bông hồng đỏ đỏ
Mai vàng vờn cánh gió rơi rơi
Trong tôi Xuân đã già chưa nhi?
Hay vẫn còn Xuân với đất trời ?

Phỉ Cuồng LHC

Nhận báo giá qua email