Phải cần chủng ngừa mũi bổ sung cho cuộc chiến ngăn ngừa covid

New York: Trong hôm thứ tư ngày 8 tháng chạp, phát ngôn viên của hai công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech đã cho biết là qua kết quả sơ khởi của những cuộc thử nghiệm, thì mũi thuốc bổ sung thứ ba cần thiết cho việc ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại covid biến thể.
Các nhà khảo cứu của hai công ty dược phẩm đã thấy khả năng miễn nhiễm của những người đã được chủng ngừa covid hai mũi sút giảm 25 lần khi phải đối phó với những loại biến thể covid.
Ngay tại tỉnh bang Ontario người ta cũng thấy có những sút giảm trong hệ thống miễn nhiễm của những người đã được chủng ngừa covid hoàn toàn: trong ngày thứ tư 8 tháng chạp, có trên 1 ngàn cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và trong số này có trên 50 phần trăm là những người đã được chủng ngừa hoàn toàn.
Kết quả của các cuộc khảo cứu cũng cho thấy là chủng ngừa covid hai mũi vẫn chưa có thể ngăn ngừa được sự xâm nhập của các loài covid biến thể omicron.

Nhận báo giá qua email