Phải khai thuế lợi tức trước ngày 30 tháng 4, nếu không sẽ mất tiền tài trợ đại dịch CRB

Ottawa: Theo Yahoo Finance thì sở thuế Canada CRA đã lên tiếng khuyến cáo những ai nhận tiện trợ cấp đại dịch phải nộp giấy khai thuế trước ngày 30 tháng 4, nếu không thì tiền tài trợ sẽ bị đình hoãn.

Những người đang nhận tiền tài trợ phục hồi , the Canada Recovery Benefit (CRB), tiền tài trợ chăm sóc thân nhân ( the Canada Recovery Caregiving Benefit) CRCB và tiền trợ cấp bệnh tật, The Canada Recovery Sickness Benefit ( CRSB).

Tiền trợ cấp CRB cho những người không có đủ điều kiện lãnh tiền thất nghiệp trong thời đại dịch: số tiền là $1,000 cho mỗi hai tuần lễ, và chấm dứt vào ngày 25 tháng 9 năm nay 2021.

Tiền trợ cấp CRCB dành cho những người không thể đi làm, vì phải ở nhà coi con hay săn sóc bố mẹ, thân nhân.
Số tiền trợ cấp CRCB cũng là $1,000 cho mỗi 2 tuần lễ, và thời hạn chấm dứt cũng là ngày 25 tháng 9 năm nay.

Tiền trợ cấp bệnh, the Canada Recovery Sickness Benefit ( CRSB) dành cho những người bị nhiễm covid phải cách ly không được đi làm.
Tiền trợ cấp $500 một tuần.
Một người có thể xin tiền CRSB tối đa 4 tuần và hạn chót cũng là ngày 25 tháng 9 năm nay.
Theo tin của sở thuế Canada thì cơ qua này cần nhận được giấy khai thuế trước ngày 30 tháng 4, thì họ mới có thể tiếp tục gửi tiền cho những người đang nhận tiền tài trợ.
Những người được tài trợ phải đi làm và có số lương ít nhất là $5,000 trong những năm 2019 và 2020.
Nộp đơn khai thuế đúng hạn, không những giúp cho việc nhận tiền tài trợ đại dịch không bị đình trệ mà còn có thể nhận các tiền tài trợ khác, mà phải nộp đơn khai thuế mới có thể nhận như tiền sữa cho con ( the Canada Child Benefit) hay tín dụng thuế GST/HST cũng như các tiền tài trợ tương ứng của chính quyền các tỉnh bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email