Phải làm gì, nếu muốn nhận tiền trợ cấp thực phẩm( Grocery Rebate)?

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo, thì cư dân Canada, những người có lợi tức thấp, sẽnhận được tiền trợ cấp thực phẩm, grocery rebate, một lần duy nhất, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 sắp tới.
Trong bản ngân sách liên bang năm 2023 vừa được thông qua, chính quyền liên bang đã chấp thuận trợ giúp khoảng 11 triệu gia đình có lợi tức thấp, một số tiền giúp cho việc mua thực phẩm, trong thời có mức lạm phát phi mã.
Sở thuế Canada, CRA, sẽ tự động gửi tiền đến cho những gia đình đủ điều kiện bằng checks qua cách gửi thư hay trực tiếp vào các trương mục ngân hàng.
Một bà mẹ đơn thân, có một con, và lợi tức sau khi trừ thuế ( net income) từ $30,000 trở xuống sẽ nhận $386.50 tiền trợ cấp thực phẩm.
Một người trên 65 tuổi sống một mình, có lợi tức sau khi trừ thuế từ $20,000 trở xuống, sẽ nhận $233.50 tiền trợ cấp thực phẩm.
Một gia đình có 2 con và lợi tức sau khi trừ thuế dưới $35,000 sẽ nhận được $467 tiền trợ cấp thực phẩm.
Số tiền trợ cấp thực phẩm thay đổi tùy theo những nhóm người và được sở thuế Canada tính toán.
Nói chung là nếu lợi tức của một gia đình dưới $38,000 một năm và nếu lợi tức của một người độc thân dưới $32,000 một năm, thì những người này sẽ nhận được tiền trợ cấp thực phẩm.
Điều kiện cho những người có lợi tức thấp , có thể nhận được tiền tài trợ thực phẩm là họ phải khai thuế lợi tức trong năm 2021, tức là có khai thuế lợi tức trong năm ngoái 2022.
Dựa vào số lợi tức năm 2021 mà nhân viên sở thuế Canada mới có thể gữi tiền đến những người này.
Những ai quên chưa khai thuế lợi tức trong năm ngoái, và có lợi tức thấp, thì hãy mau mau đến các công ty khai thuế, hay tự khai cho mình hay nhờ người khai giúp, gửi ngay bản khai thuế năm 2021 cho sở thuế Canada càng sớm càng tốt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email