Phân chó đầy trong công viên Nose Hill

Calgary, Alberta: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 5, chính quyền thành phố Calgary đang thảo luận những quyết định nhằm làm bớt nạn phân chó rải đầy trong công viên Nose Hill.
Bà Jessie Veronelly, là người cũng dắt chó đi trong công viên Nose Hill thường xuyên đã nói là chủ nhân của nhiều con chó làm bậy trong công viên, đã không hốt phân, nhất là trong những ngày mùa đông.
Nghị viên Sean Chu của hội đồng thành phố Calgary cũng nói là ông ta nhận được rất nhiều than phiền của cư dân : không những có nhiều phân chó trong công viên Nose Hill mà còn có những con chó dữ mà chủ nhân thả nó chạy rong, gây nguy hiểm cho những con chó nhỏ khác, mà có thể còn cho người đi lại.
Hiện đang có những ý kiến được đưa ra nhằm làm giảm bớt số phân chó trong công viên như gia tăng sự đi tuần của nhân viên kiểm soát công viên, đặt thêm những thùng đựng phân chó trong công viên, để người ta có thể hốt và bỏ vào thùng, làm rào cản những khu cho chó chạy nhảy tự do, không cho chạy ra ngoài những con đường hay những khu vực khác.