Phần đông những người Canadians nghĩ là Donald Trump là một kẻ kiêu ngạo, trong khi thủ tướng Trudeau thì “xìu xìu ển ển”.

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây của tổ chức thăm dò dân ý Angus Reid thì 74 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, đã nghĩ là tổng thống Trump là một kẻ kiêu ngạo, trong khi 62 phần trăm những người Canadians cho là ông ta là một kẻ nói dối.
Theo Shachi Kurl, giám đốc điều hành của tổ chức thăm dò dân ý Angus Reid những người Canadians còn xem ông Trump là một người bắt nạt kẻ khác, không trung thực và tham nhũng: những phê phán không tốt lành của những người Canadians từ nhiều tháng qua.
Cũng theo tổ chức thăm dò Angus Reid, thì đối với thủ tướng Trudeau, phần lớn những người Canadians đã nghĩ là thủ tướng Trudeau là người có sức lôi cuốn người khác, nhưng không phải là người có ý chí mạnh mẽ, có tính kiêu ngạo và hay càu nhàu.
Số người Canadians ủng hộ thủ tướng Trudeau sút giảm trong năm 2018, sau cuộc công du của thủ tướng đến Ấn Độ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email